Dezavantajlı Gençlerin Ayrımcılığa Karşı Politika Geliştirme Sürecine Aktif Katılımı

Bu çalıştay USED’in (Uluslararası Sanat Eğitimcileri Derneği) Sivil Düşün Merkezi’nden aldığı fon ile ayrımcılıkla mücadelede farkındalık yaratmayı amaçladığı bir dizi gençlik etkinliklerini içermektedir. Ayrımcılık konusu geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bu nedenle gençlerin tartışacağı dört ana başlık belirlenmiştir. Bu başlıklar etkinliklere katılacak gençlerin içinde bulunduğu soyakültürel yapı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu çalıştayda 4 moderatör 40 genç olmak üzere 44 kişi aktif olarak yer alacaktır.

Bu çalıştayın temel içeriği; ayrımcılığa maruz kalan gençlerin, ayrımcılığa yönelik politika geliştirmelerini sağlamaktır. Ülkemizde ayrımcılıkla ilgili net politikalar bulunmamaktadır. Katılımcıların belirlenen politikaların gelişmesine katkı sağlaması amacıyla fikir alışverişinde bulunmaları hedeflenmiştir. Etkin, verimli bir sivil diyalog ve katılımcılık yapısı politika üretme süreciyle başlar. Bu sürece yönelik alınacak karar ve eylemlerde aktivistlerin ve STK temsilcilerinin tam katılımı ile;

1- fikir üretebilmeleri,

2-fikirlerini beyan edebilmeleri,

3-ortak fikirler etrafında buluşmaları,

4-fikirlerini sürdürülebilirlik için uzun bir eylem sürecine yaymaları beklenmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir