Çocuklar İçin İnsan Hakları ve Sinema

Başak Kültür ve Sanat Vakfı’nın Van Barosu ve DW-RS Producties (Amsterdam) ile ortak olarak, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen, Sivil Toplum Diyalogu Programı tarafından fonlanan “Çocuğun İnsan Hakları ve Sinema Projesi” başladı. Başak Kültür ve Sanat Vakfı ırkı, dili, rengi, cinsiyeti, yaşı, siyasal ya da başka düşünceleri, ulusal, etnik ve sosyal kökeni, mülkiyet, sakatlık, doğuştan gelen ve sonradan kazanılan statüleri ve diğer bütün farklılıklarını bir yana bırakarak; çocuğun hakları ile birlikte bir ‘birey’ olarak kabul edilmesi için çalışır.

Çocuğun ve toplumun ‘Temel İnsan Hakları ve Özgürlüklerine’ saygının arttırılmasını; ‘çocuğun yüksek yararının’ korunmasını ve ‘eğitim, kültür, sanat’ yolu ile çocuğun yeteneklerini geliştirmesine destek olmayı, ona yol göstermeyi amaçlar. Vakıf çocukların adil ve özgür bir toplumda büyümelerine ve çocuklar için demokratik bir toplumun tesis edilmesine katkıda bulunmak için hak odaklı çalışmalar yapar ve işbirliklerini teşvik eder.

Projenin Amacı ve İçeriği Savunmasız çocukların insan hakları konusundaki farkındalıklarını ve sinema konusundaki bilgilerini arttırmak ve yeteneklerini geliştirmek böylece kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine destek olmayı amaçlayan proje, aynı zamanda proje alanlarındaki sivil toplum örgütlerinin bu durumdaki çocuklara ulaşmasını, onlara hukuki, sosyal, kültürel, eğitsel anlamda destek sağlayabilmeleri için kurumsal kapasitelerini geliştirmeye katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, hazırlanan ve fonlanan proje ile Türkiye’de 14 ilde (Van, Manisa, İzmir, Denizli, Hatay, Adana, Mersin, Tunceli, Bitlis, Erzurum, Batman, Ordu, Düzce, İstanbul) ve Amsterdam’da göçten etkilenen, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel etkinliklere ulaşma da dezavantajlı olan yaşları 14-18 arasındaki çocuklar için insan hakları ve sinema atölyeleri gerçekleştirilecektir.

Proje ile her lokasyondan 25 çocuğa, 5/10 STK ve ilgili yerel birimlerden 20/30 katılımcıya ulaşmak hedeflenmektedir. Van Barosu/Çocuk Hakları Komisyonu üyesi avukat(lar) çocukların insan hakları konusunda bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması için 15 farklı lokasyonda geliştirdikleri modülü uygulayacak. Eş zamanlı olarak, Proje Danışmanı/yönetmen Derya Durmaz çocuklarla birlikte Amerikalı yönetmen ve akademisyen Theron Patterson ile sinema atölyesini gerçekleştirecek.

Avrupa’dan ortağı DW-RS’den hak savunucuları ve sinemacılar Skype görüşmeleri ile çalışmanın bütün etaplarına dâhil olabilecek; Amsterdam’da yapılacak çalışmaya ev sahipliği yapacaktır.