Hakkımızda

MİSYON
Sanatı yaşam biçimi olarak benimsetebilmek için yola çıkan derneğimiz; ulusal uluslar arası evrensel boyutta sanatsal çalışmalar yapabilmeyi, yaratıcılığı ve hayal gücünü yaşanılmışlıklarla birleştirerek yarınlara taşımayı hedeflemektedir.
VİZYON
“Hayat Sanattır, Sanat da Hayattır” sloganıyla yola çıkan derneğimiz; Uluslararası düzeyde sanatsal çalışmalar ve faaliyetler düzenlemek, ortak sanatsal projeler üretmek, sanatsal çalışmaların gelişimine katkı sağlamak bu konuda çalışma yapan kişi ve kuruluşlarla bilgi alış-verişinde bulunmak ve bu kişileri ortak bir zeminde buluşturmak amacıyla Ocak 2010 da kurulmuştur.

Derneğimizin Kuruluş Amaçları
1-Sanat ve eğitim alanında faaliyetlerin etkin hale getirilmesi için araştırmalar yapmak.
2- Yerel, ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak bu projeleri etkin hale getirmek.
3- Uluslararası çalışmalarla kültürlerarası farklılıklar ve benzerlikler belirlenerek ön yargıların minimilize edilmesi
4- Üyelerimizin ve diğer kültürlere ait sanatla ilgili kişilerin birbirleri ile iletişim halinde olmalarına katkıda bulunmak,
5- Sergi, gezi, kurs, araştırma, anket, konferans, seminer, çalıştay, söyleşi gibi sanatsal çalışmalar ve eğitim çalışmaları yapmak.
6- Ülkemizin kültürü, sanatı, gelenek ve göreneklerinin tanıtımı amacıyla çalışmalar yapmak
7- Farklı ülkelerdeki sanatla ilgili kişilerle iletişime geçerek ortak uluslararası çalışmaları hazırlamak
9-Dernek üyelerimizin sanat alanındaki başarılarının devamını sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı sanat etkinlikleri düzenlemek.
11- Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak farklı kültürlere ait edinilen bilgileri düzenlenen seminer ve panellerle sanatla ilgilenen kişilere aktarmak.
12- Farklı kültürlere ait yeni, özgün, ilginç sanat tekniklerini harmanlayarak yeni sanatsal teknikler meydana getirmek. Öğrenilen bu teknikleri üyelerimizle paylaşmak ve sanatla uğraşan kişilere ulaştırmak.
13- Uluslararası faaliyette bulunarak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlarla iletişime geçerek bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak.
14- Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı temsilcilikler açmak.
15- Engellilere yönelik sanatsal faaliyetler düzenleyerek, engellilerin sanat yolu ile toplumla bütünleşmesini sağlamak.
16-Sanatla ilgili çalışma yapmak isteyen göçmen ve mültecilere derneğimizde uygun çalışma ortamı hazırlamak; bu insanlara sanatsal ve eğitsel çalışmalarına destek olmak.