Karma Sergiler

Bu projemizde, çocuklarımızı etkileşimlerini uyumlu hale getirmek ve sanatın ortak bir araç olması adı altında renklerin birer mesaj olduğunu ve mesajımızın da dostluk olduğu aşikardır. Biz de bu noktada çocuklarımızı dostça yaşayabileceklerini aşılıyoruz.