POLGE – Ayrımcılıkla Mücadele de Gençlerin Politika Geliştirmesi

Bu proje Türkiye’den USED (Uluslararası Sanat Eğitimcileri Derneği) koordinatörlüğünde Norveç, Çekya, Fransa, Litvanya’daki ortakların ayrımcılıkla mücadelede farkındalık yaratmayı amaçladığı bir dizi gençlik etkinliklerini içermektedir. Ayrımcılık konusu geniş geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bu nedenle Gençlerin tartışacağı dört ana başlık belirlenmiştir. Bu başlıklar etkinliklere katılacak gençlerin içinde bulunduğu soya- kültürel yapı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu projede 7 grup lideri 53 genç olmak üzere 60 kişi Şubat 2018’de Norveç ‘in Oslo kentinde yapılan faaliyetlere aktif olarak katılmıştır.

Bu projenin temelini oluşturan POLGE grubunun hedeflediği faaliyetler;
– Ayrımcılıkla mücadele alanında politika geliştirmeye yönelik etkinlikler,
– Farkındalık eylemleri ile seslerini duyurmaları
– Empati yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlayacak aktiviteler,
– Tartışma ortamı oluşturmak
– Farklı kültürleri keşfetmelerine yönelik çalışmalar
-Workshop (atölye çalışması)
-AB temel haklar şartıyla ilgili bilgilendirme.
-Belirlenen bu dört alanda çalışan Norveç’deki STK’lar ile buluşma /ziyaret
– Ayrımcılıkla ilgili AB mevzuatının tartışılması.
-Ayrımcılıkla mücadeleyi sanat diliyle anlatma. (Ortak resim çalışması)
Proje sürecindeki temel hedeflerden biri olan politika geliştirme çalışmaları gençleri uzun vadede araştırmaya, sorgulamaya, fikirsel katma değer üretmeye sevk etmiştir.