Sanat Kampları

Bu kampların amacı, çocuklara birey olma bilinci kazandırmak, zorluklarla mücadele etmeyi öğretmek, problem çözme yeteneklerini ile analitik zekalarını geliştirmek ve güven duygularını pozitif hale getirmektir. Çocuklarımız bu süreçte çevreyle sürekli iletişim halinde oldukları için çevresel tutumları olumlu hale gelmektedir. Aynı zamanda kamp boyunca yapılan etkinliklerle beraber kişisel zekalarının artması ve bedensel gelişimlerinin tamamlanması yönünde adım atmış oluyoruz.